รับสมัครด่วน

บริษัทสปามรดกไทยจำกัดและบริษัทในเครือต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมงานกับบริษัททั้งสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ

1) Spa Supervisor
คุณสมบัติ
1. การศึกษาปริญญาตรี  หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
3. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้คล่อง
4. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
6. วางแผนและควบคุมงานบุคคลได้ดี
2) Chief Therapist
คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประกาศนียบัตรผู้ดำเนินการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เข้าใจและสนทนา ภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ
6. ควบคุมงานบุคคลได้ดี
7. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในตำแหน่งงานหรือต้องเป็น spa therapist มาก่อนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3) Spa Therapist
คุณสมบัติ
1. อายุ 25 – 40 ปี หญิง/ชาย
2. การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
3. ผ่านการฝึกอบรมการนวดและสปาแบบมีใบประกาศนียบัตรมาก่อน
4. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
5. พูดภาษาอังกฤษในระดับสนทนาได้
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ สุขภาพแข็งแรง
7. ขยัน อดทน
4) Manicurist
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ภาษาอังกฤษระดับสนทนาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
7. มีความพร้อมที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศได้
5) Beautician (Bangkok)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ภาษาอังกฤษระดับสนทนาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
7. สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเสริมสวยได้เช่น กัลวานิค, ไอออนโต, เครื่องมือลดความอ้วนต่างๆ
6) Accounting Supervisor
คุณสมบัติ
1. หญิง การศึกษาปริญญาตรี
2. สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
3. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้คล่อง
4. มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา สามารถทำงานโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม
5. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
7) Marketing & PR Manager
คุณสมบัติ
1. Female, 28 years old up
2. Thai or Foreigner are welcome
3. BA in Marketing, Mass Communication, Business. Hotel Management
4. Experience 2 years up in marketing, sales and/or PR.
5. Creative and able to supervise design department
6. Able to travel overseas
7. Enjoy working with different cultures
8) Graphic Designer
คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. อ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิค Illustrator , Photoshop, Coreldraw อย่างดีเยี่ยม และอินเตอร์เน็ตได้คล่อง
4. อดทน ขยัน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้อิสระโดยไม่ต้องควบคุม
5. หากสามารถใช้โปรแกรม 3D และหรือ Autocad และเคยทำงาน graphic design ในโรงแรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9) Public Relations Officer
คุณสมบัติ
1. หญิง การศึกษาปริญญาตรี 
2. ภาษาอังกฤษดีมาก สามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้ ทั้งการอ่าน พูด เขียน
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ และอินเตอร์เน็ตได้คล่อง
4. มีบุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
5. มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
6. ขยัน รักความก้าวหน้า ชอบเรียนรู้
7. มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา สามารถทำงานโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม
8. หากใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิค เช่น Illustrator , Photoshop, Coreldraw เป็นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ: - ตำแหน่งที่ 1-3, 7-9 หากเคยทำงานในโรงแรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุณาส่งรูปถ่าย ประวัติการทำงานและหลักฐานประกอบการสมัครงานที่ที่อยู่ด้านล่างนี้หรือส่งมาทาง email
 

กรุณาส่งใบสมัครงาน เอกสารการสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่ายได้ที่
Thai Heritage Spa Group of Companies
1124/5-7 Thai Heritage Spa Building,
Soi Ladprao 2, Phaholyothin Rd., Jomphol, Jatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel: 662 5137279 ext. 101/110/111 Fax: 662 5139240
Email: recruit@sarah-org.com,
www.thaiheritagespa.com

 

[Home] [Introduction] [Spa Design] [Spa School] [Spa Products] [Management] [Franchise]
[Spa Travel] [Company Milestones] [Thai Massage Culture] [Press] [Job Vacancy] [Investor Relations] [Contact Us]

 
Thai Heritage Spa Group of Companies
1124/5-7 Thai Heritage Spa Building, Soi Ladprao 2, Phaholyothin Rd.,
Jomphol, Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. 662 5137279 Fax. 662 5139240

E-mail: sarah@thaiheritagespa.com www.thaiheritagespa.com
sarah-org.com (C) Copyright. All Rights Reserved